Flugter

Set fra nutidens synspunkt er det svært at forstå, at en uigennemtrængelig grænse løb ud for Kühlungsborns kyst. DDR sparede ikke på kræfterne, pengene og personalet for at forhindre flugt til Vesten. Men gang på gang lykkedes det nogle få modige mennesker at snyde grænsebrigaden ved at svømme over Østersøen i kano, på surfbræt eller med ubåd.  

Flugter og flygtninge

Ifølge myndighederne er der siden 1961 registreret 5609 flugtforsøg. Kun 913 nåede til Vesten, til Danmark eller blev samlet op af et skib. Ofte endte flugten med at blive arresteret, før den var begyndt, på stranden eller inde i landet. Mod og opfindsomhed kendetegnede flygtningene. De tog den største risiko for deres ønske om frihed og forberedte ofte deres flugt i årevis, idet de arbejdede på specielle både eller dykkerudstyr. Det lykkedes nogle få at undslippe uden forberedelse og med en masse held.

Flugtveje

Målet for flugten var den slesvig-holstenske kyst, øen Fehmarn og Danmark. Håbet om at blive samlet op af et skib, når de nåede de internationale skibsruter, blev kun opfyldt for nogle få af dem. Nogle blev endda udleveret tilbage til DDR-myndighederne. Østersøen var stormfuld, kold og uforudsigelig, især om efteråret og vinteren. Der var således også mange dødsfald, hvoraf nogle blev fundet kørt i Danmark eller i Forbundsrepublikken Tyskland og ikke kunne identificeres.

Flugtlister

Flugterne blev holdt hemmelige, og det er vanskeligt at udarbejde en komplet liste. Flere og flere nye flugtmuligheder er først nu blevet kendt. Flugtlisten viser derfor kun en del af flugtforsøgene og de vellykkede flugtforsøg.

Presseartikler

De fleste flugtforsøg blev rapporteret i avisartikler i Forbundsrepublikken Tyskland. Jo mere spektakulær, jo større er interessen. DDR’s borgere hørte derimod intet om flugten.